Uxía e súa nai preparan os papeis para pedir un préstamo no banco. O bar será o aval. A situación de Marta é mellor do que D. Mario puido imaxinar. Non só pode pasarlle información sobre as propostas recibidas, senón que está na Comisión e vai votar. Merche recrimínalle a Bermúdez que metera a Marta na Comisión. León fala con Troncho dos problemas que lle orixinou na Escola.