Mario e Pintado fan as paces. Pedro xa non vive con Marga e Uxía. Os mozos deciden ir ó despacho de Don Mario para colle-las cintas. Pedro non abrí o bar. León leva os mozos ata Pontevedra. Pintado e Mario entran no despacho e rouban as cintas. Ramón escoita a información gravada. As cintas osn difundidas pola televisión: poñen de manifiesto a trama de especulación e corrupción en torno ós terreos da Escola.