Os alumnos son conscientes de que a Escola pode te-los días contados. Merche e Ramón síntensen impotentes. Pedro fai as maletas. Mario e Dani collen as chaves do despacho de D. Mario. Roberto discute con Emilio, acúsao de mentir. Dani dalle a Mario a copia das chaves. Antonia non consegue comunicarse con Ramón. Ulises dille a Pintado que Mario tamén quere loitar pola Escola. Pídelle que o perdoe.