Pedro Buciños pregúntalle a súa muller, se segue pensando en separarse del. Merche explícalle a Pintado, que o día anterior a León faltáronlle cartos e que apareceron precisamente na súa mochila. Ramón pídelle a León que conte por qué revisou a mochila de Pintado. León conta por primeira vez que foi un comentario de Mario o que o encamiñou. Merche amósalle o papel do Patronato a Ramón.