Uxia dille a súa nai que a expulsaron da Escola. O médico anuncia a Ulises que pode repoñerse das fracturas na súa casa. Merche dílle a Mario que xa saben que foi el o autor da pintada. Marta lémbralles que os candidatos e os delegados non poden ser obxecto de medidas disciplinarias. D. Mario e Roberto Pintado falan de selar a súa complicidade co alcalde de Mouriños. A nai de Uxía conta a Merche a triste situación familiar.