Merche non se fía de Marta. Uxía discute cos seus pais; Pintado propón un acordo para animala. Os alumnos votan e resulta escollido o postre de Uxía que é penoso. Don Mario lembra a Merche que se a escola non acepta o acordo de indemnización (6.000 euros), haberá xuízo. Sara e Leticia atan cabos: ¿non será con esa indemnización coa que pensa merca-lo coche Mario?