Uxía acaba de confesar que ela é a autora da pintada na que se insulta a Leticia. Merche non o entende, dóelle expulsar a Uxía. Sara sabe que realmente a intención de Uxía é provoca-la súa expulsión. León deixa un espino na porta. Ramón empeza a crer que puido ser Uxía. León na porta da Escola, espera a chegada de Uxía para decatarse de que ela non sabe manexala. Ramón entende a estratexia de León.