Uxía sabe que a súa marcha da Escola é inminente. Ramón fala con Pintado: sabe que o seu pai planteou xa no patronato da Escola a reversión dos terreos. Ulises recupérase, o accidente non lle deixará lesións. O alcalde examinou o dossier que lle enviou D. Mario coa reclamación. Pode ser un aliado perfecto. Pintado e Leti bícanse. Mario sospeita. No hospital, Antonia e Ramón aproxímanse. Mario chega coa moto do reaprto á Escola deserta. Leva un spray e pinta nunha parede exterior: LETICIA P...