Despois da humillación sufrida co asunto do encerro, Marta ansía que a reclamación do Sr. Pintado estoupe dunha vez. D. Mario amósalle a Mario o documento do legado do vello Pintado. Uxía fala con Sara: vai deixa-la Escola. Merche dílle os alumnos que Ulises foi atropelado por un coche e está no hospital xeral. O médico dí que non hai garantías de que o resultado sexa bo. D. Mario cóntalle ó Sr. Pintado que o alcalde fará o que eles digan que faga.