Segue no encerro na Escola. Mario sinte celos de Pintado. D. Mario alégrase de que Merche teña problemas na Escola. Ulises enfádase con Ramón: non quere aceptalo como pai. Mario dílle a Leti que Roberto Pintado quere cerra-la Escola. Merche pídelle a Marta que se desculpe cos alumnos e con Uxía. ela négase. As mozas decátanse de que esqueceran a festa de Amparo.