Uxía disucte novamente co seu pai. Merche ten medo de que Roberto tome medidas en contra da Escola. Marta bota fora da clase a Uxía por chegar tarde. Ramón e Merche reciben un sobre coas fotos que lles fixera D. Mario. Merche acepta entrevistarse con D. Mario. Ramón e Ulises non acaban de aceptarse como pai e fillo públicamente.