Pitado ten xa un apartametno. Ramón recoñece a Merche que Ulises é seu fillo. O pai de Pintado chega á Escola. Fala con Merche, dílle que a Escola vulnerou as condicións do legado do seu pai, pois os terreos foron cedidos para unha escola de rapazas e o que hai é un centro de hostelería mixto. Merche dílle a Marta que ten a sensación de que ela é a orixe de tódolos seus problemas: o asunto da nota falsa á prensa coincidindo coa visita do alcalde, o dos terreos, etc.