A temática de hoxe é a conciliación da vida familiar coa práctica dos deportes náuticos.  A ruta...