O primeiro destino ao que trasladará os espectadores o equipo de “Aquí hai praia” será a máis que...