Este episodio céntrase en parque e movementos. Os presentadores explican dende un parque infantil as diferentes forzas existentes nos momentos de lecer que contén un parque. Os bambáns, tobogáns, resortes elásticos e ata a tirolesa. completando os tipos de movemento que vemos nestas instalacións, completa na praia de Cangas a explicación do movemento elíptico cunha catapulta xigante.