Nesta entrega Aquelando céntrase no mundo dos foguetes.faremos e explicaremos foguetes de auga, de aire, propulsados e autopropulsados. experimentaremos con diferentes mecanismos de lanzamento... falaremos da primeira viaxe á Lúa... e do Saturno V. finalmente lanzaremos cun experto de modelismo espacial, un foguete de tres motores