Esta entrega de Aquelando céntrase no mundo dos fluídos: o comportamento das pompas de xabón, como se fabrica o slime e o slime inmantado, pintura con auga e como traballa un soplador de vidro