Nesta entrega investigaremos e experimentaremos co Ciclo da auga. Recrearemos as diferentes fases dende o mundo científico: a evaporación, condensación, a formación da nubes e os tipos, a precipitación e a escorrentía.