Índice de contidos 02:13 A primeira lei de Newton 05:58 Aquelatorio Maker 11:150 A segunda lei de Newton 16:38 Aquelatorio Laboratorio 20:13 A proba dos 'Karts' 23:11 Desmontando mitos  27:26 A terceira lei de Newton