Este episodio xira na contorna musical. a música, o son, as notas e os instrumentos. explicaremos conceptos relacionados con este eido e fabricaremos instrumentos. ademáis veremos como se fai un botellófono, veremos funcionar o tubo de Rubens con lume e explicaremos o comportamento das placas de Chladni con música.