Neste Aquelando a temática é a electricidade. explicaremos dende o máis básico, o electrón, o átomo a corrente e os circuitos. Faino con diferentes xogos cos aqueliños dese programa e con diferentes actividades maker. Despois levaremos a cabo a recreación da electricidade no 1851 da man de Antonio Casares na Facultade de Historia en Santiago de Compostela.