Neste capítulo viaxamos ata Santa Comba, a terra do Xallas. Poñeremos a proba ao noso super equipo de investigadores para resolver a foto misteriosa. Emocionarémonos coas historias da emigración desta comarca cunha santacombesa internacional, a actriz Isabel Blanco. E tamén imos inmortalizar un concurso agardado nesta terra desde fai anos acompañando a un dos seus participantes, o mozo gandeiro Ismael.