Abellán, proponlle un novo negocio "moi lucrativo" ó avogado, cotítulo de "Alianza de Civilizacións", pero xa o inventara Zapatero. Nonobstante, Abellán engádelle unha novidade: "todos estarían en pelotas",ayatolahs, políticos, outros relixiosos, etc... ademais faríanse diferentesversións do himno galego en caribeño, flamenco, reggae...Paco, o camioneiro, desta vez recolle a Bin Laden, quen vai a Santiago, parapresentarse a presidente da Xunta.No concurso, participan un analista político e un alcalde dun concello deOurense. Gaña o alcalde polo clásico carretaxe de votos.O conselleiro visita o hospital, o doutor espera conseguir un cargo na Xunta pero unha paciente a punto de dar a luz, propínalle un moquete á autoridade.Os rapaces antisistema, colaboran coa campaña de Bin Laden, ante a promesa quelle fixera á nai do rapaz.Os de Patrimonio, comunican ó constructor, que lle van parar a obra debido aun descubrimento de restos arqueolóxicos. O dono da empresa pensa enhincharlles o bandullo