Actualizad@s acompaña no seu traballo sobre rodas a Elena Estévez Pomar, repartidora de peixe; Benjamín Bornia Aguilar, foodtraqueiro; José Luis Vizcaíno Vázquez, que transporta na súa furgoneta mochilas e maletas de peregrinos; Manolo, vendedor ambulante; e Benajamín Facal, butaneiro.