Nestes momentos de incerteza económica, hai oficios de sempre que seguen a funcionar ou, se cadra, t