Hai xente que leva o ritmo no corpo e non pode vivir sen bailar, tocar ou cantar. Este domingo, “Act