Moitas persoas viven intensamente enganchadas a unha paixón irrefreable. Son xentes singulares capac