Afecta a crise aos negocios máis exclusivos? O equipo de