Polas súas tapas os coñecerán. Son aqueles bares que, seguindo unha fonda tradición setentrional, no