Os polígonos industriais estanse a converter en espazos que van máis alá dos simples centros de trab