Os salóns de peiteado e as barberías de aldea pódense considerar os derradeiros refuxios da rexouba