VIDA DE FEIRANTE - FEIRA DE CELANOVA: Xosé Luís é o encargado de abrir a praza deabastos de Celanov