Os profesionais da garda civil, bombeiros e salvamento marítimo están operativos de sol a sol. Tamén