En tempos de crise, moitos galegos deciden botar a vista atrás e recuperar o vello costume de cultiv