Aurora, farta de esperar e non ter novas do caso do naufraxio, decide cambiar de avogado, o que lle provoca un enfrontamento con Lucía e o resto das viúvas. Tras os numerosos intentos de Eusebio por achegarse de novo a Renata, prodúcese un importante cambio de actitude por parte da muller, o que esperta os celos de Roberto, o dono do bar. Pola súa banda, Aurora descobre que Cris e Quique manteñen unha relación. Cris cre que chegou o momento de facelo púb...