Os incondicionais da serie agardan ansiosos que chegue o amor ás vidas das viúvas de Sada. Quizais mañá sexa o gran día, pois Lucía, moi ocupada coa inmobiliaria, necesitará axuda para o coidado de Mila e será Bernardo quen máis apoio lle preste. Tal vez sexa este o comezo de algo máis...