Os problemas de convivencia entre Marta e Sofía, fanse patentesdespois de que Marta acodira a Santiago a facer un dos exames da facultade. Amoza decide quedar alí para saír de festa sen avisar a Sofía que a esperaimpaciente na casa. Isto provocará unha forte discusión entre ambas que aslevará a reconsiderar se a convivencia foi unha boa idea. Pola súa banda, Aurora, nunha das súas saídas nocturnas, coñece a Fernando, unhome que...