Só queda un día para que os mariñeiros de Santoña, un pequeno barco de pesca, saian de novo ao mar. Lucía, Marta, Sofía, Renata e Aurora tentan aproveitar ao máximos os últimos momentos xunto aos seus homes. Pero chega o momento de partida e tras ver desaparecer o barco polo espigón do porto a vida das familias dos mariñeiros volve á rutina de sempre: as mulleres fanse cargo da situación mentres esperan ilusionadas a vol...