A Liga das Familias Extraordinarias segue o mesmo formato que A Liga dos Cantantes, pero esta vez eles cantan coas suas familias. Os artistas interpretarán las canciones, pero co condicionante que terán que facelo acompañados no escenario das seas familias, dos cuales moitos non son profesionais. No programa habrá montas sorpresas.