Reportatge sobre el canvi en el món del llibre: ebooks, iPads, booktrailers, desde les diferents òptiques que hi participen. Conversa sobre Josep M. de Sagarra entre Josep M. Miró i Josep M. Benet i Jornet. Llibreria La Tralla recomana lectures.