En Lin Bainian explica la veritat a la seva dona. La Teresa decideix acceptar a la Wang Xiaowei i la fa venir a viure amb ells.