En Josep i la Li Ran sospiten la veritat. En Yu Ziming arriba per sorpresa a casa dels Lin i descobreix que la Wang Xiaowei és a punt de casar-se.