En aquest capítol ens fixarem en la relació home-natura. L'aprofitament i gestió dels recursos naturals són un actiu del desenvolupament del món rural, si es fa de forma racional.