La Lídia ha tornat, però ve per arreglar els papers del divorci. L'Amadeu també va a Bordeus. Hi ha un accident a Santa Eulàlia.