El Raimon s'entrevista amb mossèn Fermí: apareixen noves clàusules verbals en el pacte. L'Eduard vol sorprendre l'Abril. El Xavier i el Toni es fan amics. El Marçal i l'Àlex començen a tenir diferències. Hi ha una trobada entre la Montserrat i el Gerald proposada per l'Agustina.