La Pilar té una llacuna mental de la memòria de 3 dies. L'Elisenda troba feina. L'Oriol ho xerra tot a l'Eulàlia. La Mariona es ven les accions.