Res no surt com estava previst. Pre ningú! El passat torna a la vida dels Montsolís: el cercle s'està tancant.