La Montserrat passa a l'atac amb el doctor Vidal-Garriga. EL Roger i la Júlia són al Penedès i aniran al Celleret. El Miquel Capdevila crida el notari per modificar el seu testament.