El Marçal ha arribat a temps. La Glòria tracta d'una altra manera el Sebastià. L'Agustina se n'anirà, però no gaire tranquil·la. El Pep, destrossat pel que ha sabut.