L?Elisenda segueix a Madrid. En tornar hi haurà raons. En Raimon prepara la presentació del Mont-Taber. Es busca un marit per la Laia.